Магазины Дьюти Фри Украины (2014)

Файл: duty.zip

Скачать базу

(544 скачиваний)

Пожаловаться на файл

Полный реестр магазинов безтаможенной торговли (Duty Free) в Украине за 2014 год. Весь список беспошлинной дьюти фри торговли на территории Украины представлен в формате .xls файла. Записи на украинском языке.
Всего записей: 58 шт
Актуально на дату: 07.2014
Названия полей:
[table][tr][td]№ з/п[/td][td]Реєстраційний номер МБТ[/td][td]Найменування митниці Міндоходів, яка здійснює контроль за діяльністю МБТ (код митниці)[/td][td]Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця[/td][td]Адреса місця провадження діяльності підприємства (назва пункту пропуску)[/td][td]Площа МБТ (у квадратних метрах)[/td][/tr][/table]